Voor jou

Algemene voorwaarden

Download hier een exemplaar van onze algemene voorwaarden. Uiteraard worden deze voorwaarden ook altijd meegestuurd met een offerte of voorstel.

Disclaimer

Complemento besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan het onverhoopt toch voorkomen dat je onjuistheden aantreft. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij waarderen het wel als je ons deze onjuistheden laat weten, zodat we dit kunnen corrigeren. Stuur hiervoor een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Copyright

De teksten en afbeeldingen op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd, op een andere website worden geplaatst of in welke andere vorm ook worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Complemento.

Privacy & cookies

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Mei 2019 - download hier ons privacy statement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Ons
Complemento | Moeiteloos Werken | Moeiteloos Leven
Vertegenwoordigd door: Madelon Gloude
Gevestigd in De Ideeënfabriek
Liessentstraat 9a 
5405 AH UDEN 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.complemento.biz

KvK-nummer: 17225264

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Complemento verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam (voor- en/of achternaam)
- E-mailadres
- Geslacht
- Adresgegevens (bezoekadres werkplek)
- Telefoonnummer
- Functie
- Overige gegevens die jezelf actief verstrekt
- Gegevens over de activiteiten op onze website (via Google Analytics)

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Complemento verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen n.a.v. het invullen van het contactformulier op onze website;
- Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om eventuele goederen en diensten te leveren;
- Om te factureren en eventuele betalingen af te kunnen handelen;
- Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn van gegevens
Complemento bewaart de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
De gegevens in onze boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De boven-staande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Complemento neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Complemento) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Complemento deelt de persoonsgegevens alleen met derden, én dan in zo beperkt mogelijke mate, als dit strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening. Complemento zal nooit jouw gegevens aan derden verkopen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Complemento blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Complemento gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. Deze maken geen inbreuk op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Complemento. Ook heb het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons-gegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere aan te wijzen organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op dit verzoek. Complemento wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Complemento neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen
Complemento behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking-treding.

Ontstaan

Complemento komt van het Spaanse en Italiaanse ‘complementar(e)’ en betekent aanvullen, compleet maken, voltooien, perfectioneren. Een aanvulling op dat wat al bestaat. Kijken naar wat goed gaat en daarmee verder gaan. 

Madelon in actie 2 Website 940x788In 2018 ben ik Complemento gestart met het geven van P&O-advies, interim-werkzaamheden en het verzorgen van indviduele coachingstrajecten werkplekorganisatie. Door de gezamenlijke ontwikkeling van het trainings- en coaching concept Moeiteloos Werken en de vele professionals, managers en ondernemers die we hiermee in de afgelopen jaren hebben mogen trainen & coachen, is Complemento inmiddels doorgegroeid naar een expert op het gebied van slim & efficiënt werken, productiviteit, timemanagement, werkstress en werkgeluk

En door ... 

Door de Corona-pandemie vielen groepstrainingen en andere zakelijke afspraken in 2020, 2021 en begin 2022 ineens weg en werd de agenda leger. Dat was bijzonder om mee te maken. Maar dit gaf ook de mogelijkheid om nieuwe online trainingen en producten te ontwikkelen voor Moeiteloos Werken én om een pas op de plaats te maken. Na te denken over de invulling van de komende (werk)jaren, nieuwe ideeën op te doen, boeken te lezen en zelf een aantal (online) trainingen en workshops te volgen (o.a. werkgeluk deskundige, Big Five for Live en Ikagai). En, last but not least, nieuwe programma's te ontwikkelen en het bestaande aanbod te updaten. De pijlers van het trainings- en coaching aanbod van Complemento zijn nu gebaseerd op: Happy life - Happy mind - Happy work - Happy business

Is dit het nou? 

Om me heen zag ik steeds meer mensen, vooral vrouwen, die zich afvroegen ‘Is dit het nou?’. Vrouwen vanaf circa 45+ die nog veel wensen en plannen hebben, maar soms nog meer excuses. Zij zijn druk met van alles: opgroeiende en uitvliegende kinderen, werk, zorg voor ouders, een druk sociaal leven enzovoort. Zij komen maar niet toe aan zichzelf. Gaan maar door en nemen geen tijd voor het maken van een ‘pas op de plaats’, terwijl er toch iets knaagt … Heel herkenbaar! En zo kwam het dat ik, met mijn opgedane kennis, levens- en werkervaring, graag andere (vrouwelijke) professionals wil ondersteunen in dit proces. Inzicht te geven in wat voor hun écht belangrijk is. Hun mooiste leven te leven. En dat is voor iedereen anders. Moeiteloos te Leven & te Werken. Met passie, energie en (werk)plezier! Nieuwsgierig? Kijk eens naar het programma 'Happy 50', te volgen als individueel traject of in een (kleine) groep. 

''Het leven is niet alleen maar leuk. Maar we hebben wel de keuze om het zo leuk mogelijk te maken"

(Kelly Weekers, De kracht van keuzes)

Vitalitijd

Na het volgen van de post-HBO opleiding tot Vitaloog® (vitaliteitscoach én vitaliteitsadviseur in één), nu ook aan de slag met deze expertise om individuen, teams én organisaties te inspireren, adviseren en te begeleiden op weg naar een stressvrij, moeiteloos én vitaal (werk)leven. Waarbij o.a. werkgeluk, stressmanagement, talentmamanagement, persoonlijk leiderschap en duurzame inzetbaarheid aan bod kunnen komen. Vitaliteit is zeker níet alleen je fysieke gezondheid en leefstijl, maar vooral ook lekker in je vel zitten, in een vitale werkomgeving kunnen werken, je bijzondere talenten en kwaliteiten gebruiken en doen wat jou écht gelukkig maakt. 🍀Een mooie aanvulling op de diensten en werkzaamheden van Complemento en Moeiteloos Leven & Werken. Op naar méér vitalitijd! 


Zin om met mij aan de slag te gaan?

Leuk! Ik werk graag met gedreven, enthousiaste, positief ingestelde professionals ebn organisaties. Mensen die zich willen ontwikkelen en ook stappen durven te zetten. Ik help je op weg naar een invulling van je (werk)leven waar jij je goed bij voelt, zodat je ‘later’ géén spijt hebt van de dingen die je níet hebt gedaan. Spreekt dit je aan? Bekijk de verschillende trainings- en coaching programma's dan eens. Wat past bij jouw vraag? Twijfel je of heb je vragen? Neem dan contact met mij op. Ik denk heel graag vrijblijvend met je mee over wat ik voor jou kan betekenen.  

WerkwijzeMadelon iPad witte achtergrond

Inventarisatie: In een vrijblijvend persoonlijk (online) gesprek maken we kennis en bespreken we waar je precies tegenaan loopt, wat je wensen zijn en wat je graag zou willen veranderen en bereiken.

Plan van aanpak en voorstel: Je ontvangt een plan van aanpak, voorzien van een programma, tijdsduur en de bijbehorende investering.

Aan de slag: Samen aan de slag! Ik ondersteun je met veel enthousiasme in jouw proces.  

Afronding & nazorg: We ronden het traject af met een gezamenlijke terugblik, maar ook vooruitblik naar de komende periode. Nazorg maakt ook deel uit van onze samenwerking. Na afloop van het traject, neem ik nog een aantal keren contact met je op om te horen hoe het gaat. Maar heb je al eerder vragen, dan kan je deze altijd aan mij stellen door het sturen van een appje of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik hoor, lees of zie je graag!